NOG VEEL SUBSIDIE BESCHIKBAAR VOOR GEBRUIKTE ELEKTRISCHE AUTO

 

Uit informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat de beschikbare subsidie voor 2021 voor particulieren die een gebruikte elektrische auto willen aanschaffen, nog niet eens voor de helft is vergeven. En dat terwijl deze subsidie ook geldt voor nieuwe voorraadauto’s die al op kenteken staan en direct geleverd kunnen worden.

SUBSIDIE 2021

Particulieren kunnen dit jaar, net als in 2020, subsidie aanvragen voor de aanschaf van een elektrische auto. Het gaat om een bedrag van € 4.000 voor een nieuwe auto en € 2.000 voor een gebruikte, mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Zo moet de auto een minimale actieradius hebben van 120 kilometer en een (oorspronkelijke) nieuwprijs tussen de € 12.000 en € 45.000. Ook dient de auto bij een erkend autobedrijf te worden aangeschaft.

Door de massale subsidieaanvraag voor nieuwe elektrische auto’s in 2020 – veel meer dan aan subsidie beschikbaar was en waardoor veel aanvragen werden doorgeschoven naar 2021 – was de subsidiepot begin dit jaar al binnen één dag leeg. Sinds 5 januari is het niet meer mogelijk om in 2021 subsidie te krijgen voor een nieuwe elektrische auto. Wie daarvan gebruik wilt maken, moet wachten tot 2022.

Als we kijken naar de beschikbare subsidie voor gebruikte elektrische auto’s, dan is dat een heel ander verhaal. Hier wordt namelijk relatief weinig gebruik van gemaakt. Volgens de RVO was op 19 mei 2021 nog € 8.252.000 van het totale jaarbudget van € 13.500.000 beschikbaar.

Deze cijfers tonen aan dat autokopers veel minder interesse hebben in een gebruikte elektrische auto dan in een nieuwe. Maar wist je dat die € 2.000 subsidie voor een ‘gebruikte’ elektrische auto ook geldt voor een nieuwe elektrische auto die al op kenteken staat?

BELASTINGVERHOGING

Doordat per 1 januari 2021 opnieuw belastingverhogingen zijn doorgevoerd, waaronder de bijtelling voor elektrische auto’s van 8% naar 12%, zijn talloze nieuwe, ongebruikte elektrische auto’s eind 2020 alvast op kenteken gezet. Bij aanschaf van zo’n auto in 2021 kan daardoor nog steeds geprofiteerd worden van de gunstige 2020-tarieven.

Bijkomend voordeel van zo’n nieuwe elektrische auto die al op kenteken staat, is dat particulieren direct € 2.000 subsidie kunnen aanvragen én krijgen als wordt voldaan aan de voorwaarden. Dat is natuurlijk minder dan de subsidie voor een nieuwe auto die nog niet geregistreerd is, maar de subsidie hiervoor is pas vanaf 2022 weer beschikbaar. Bovendien daalt het subsidiebedrag voor nieuwe elektrische auto’s in 2022 naar € 3.700, terwijl de subsidie voor gebruikte elektrische auto’s de komende jaren onveranderd blijft.

Vorig jaar bleek dat automobilisten bereid zijn om de aankoop van een nieuwe elektrische auto uit te stellen tot er weer subsidie beschikbaar is. Maar gezien de massale subsidieaanvraag is het nog maar de vraag of die überhaupt wordt goedgekeurd. Ter illustratie: begin dit jaar moest zelfs worden geloot wie wel en geen subsidie kreeg toegekend.

PROFITEER NU

Dus wie niet wilt wachten en geen risico wilt lopen om subsidie mis te lopen, zou eens een nieuwe elektrische auto moeten overwegen die al op kenteken staat. Bovendien betreft het altijd een auto uit voorraad, die vrijwel direct geleverd kan worden. Zoals de Mazda MX-30, die voldoet aan alle voorwaarden en waarvan door heel Nederland diverse exemplaren beschikbaar zijn. Subsidie aanvragen kan via de website van de RVO.

Ook goed om te weten: de subsidie wordt pas uitbetaald als de auto geleverd is, op naam is gesteld van de subsidieontvanger en van de RVO een bevestiging is ontvangen. Er wordt geen voorschot uitbetaald. De subsidie staat dus los van het feit of de auto in jouw budget past. Het is geen korting op de auto, maar een extraatje dat je achteraf ontvangt.